Osmanlispor

글로벌 마켓 플레이스 StubHub와 함께하는 Osmanlispor 직관 티켓 예매!

언제봐도 박진감 넘치는 축구 경기, 생생한 긴장감이 살아 있는 경기를 경기장에서 직접 관람하고 싶은 당신을 위해 StubHub가 Osmanlispor 경기 티켓을 좀 더 쉽고 빠르게 사고팔 수 있도록 도와드립니다. 무엇을 상상했던 상상 그 이상을 보여주는 스포츠 축구의 열정 가득한 경기를 직관 할 수 있는 Osmanlispor 경기 티켓 예매를 놓치지 마세요! 당신이 무엇을 상상했던 상상 그 이상의 흥미진진한 경기를 경험하게 해 줄 축구 경기를 보고 싶다면 지금 바로 매진된 티켓도 손쉽게 구할 수 있는 StubHub에서 Osmanlispor 경기 티켓을 사고파세요. 평생 잊지 못할 최고의 경기를 경험하게 될 것입니다.


장소

  • 전체
  • 터키
모든 티켓은 KRW로(으로) 결제될 것입니다. USD은(는) 정보 제공 목적으로 제공될 뿐입니다.

다가오는 해외 이벤트

튀르크 텔레콤 아레나, 이스탄불, 터키
Bu karşılaşma için passolig gereklidir. | Passolig necessary
USD10.82 부터 ₩12,234 +100장의 티켓이 남아 있습니다.
USD10.82 부터 +100장의 티켓이 남아 있습니다.
티켓 보기
Vodafone Arena, İstanbul, 터키
Bu karşılaşmanın tarihi ve saati henüz kesinleşmemiştir.
Bu karşılaşma için passolig gereklidir. | Passolig necessary
USD69.11 부터 ₩78,136 +100장의 티켓이 남아 있습니다.
USD69.11 부터 +100장의 티켓이 남아 있습니다.
티켓 보기